Logo     "TRUST NATURE, USE NATURAL"
1 2 3 4

 

ZIMPARA TAŞI TARİHÇESİ

İnsanlar çok önceleri yaşamlarını sürdürmek amacıyla doğada bulunan taşlardan yararlanmıştır. Doğadaki taşları sertliğine göre sınıflandırmışlar ve taşlardan yaptıkları kesici aletlerle yabani hayvanları avlamışlardır. Çok sert olan taşları kullanarak yumuşak taşları kesip oymuşlar ve pek çok tarihi eseri meydana getirmişlerdir. Daha sonları insanlar doğadaki aşındırıcı özelliğe sahip olan taşları bulmuşlar ve bunları bileme ve parlatma işlemlerinde kullanmışlardır. 1860'lardan sonra bugün zımpara taşı diye adlandırdığımız taşları oluşturan aşındırıcı taneler ve tozlar üretilmiş ve bu aşındırıcı taneler kille karıştırıldıktan sonra sıkıştırılarak o günün şartlarına uygun aşındırıcı taşları yapmışlardır. İlk aşındırıcı taşlar torna tezgahlarında sert çelik parçaların parlatılmasında ve ölçüsüne getirilmesinde kullanılmıştır. Ayrıca aşındırıcı taneler ve tozlar disk keçelerle birlikte kullanılarak kesici aletler bilenmiştir.

Daha sonraları aşındırıcı taşları kullanarak döküm ve sıcak dövme ile elde edilen parçaların üzerlerindeki pürüzler ve çapaklar temizlenmeye başlanmıştır. Başlangıçta pek ciddiye alınmayan bu konu günümüzde çok geliştirilmiş ve endüstrinin vazgeçilmez bir uygulaması haline gelmiştir. Zımpara taşları (aşındırıcı taşlar), bugün iş parçalarının yüzeylerinin temizlenmesinden tutunuzda yüzey kalitesi ve ölçü tamlığı istenen parçaların üretilmesine kadar çeşitli kullanma amaçları için değişik ölçü, biçim ve özelliklerde yapılarak piyasaya sunulmaktadır. Ayrıca zımpara taşlarını bağlayarak kullanmak için amaca uygun tezgah ve aparatlar yapılmıştır.

 

All rights reserved.
Bu sitenin tüm Haklari BYD CORUNDUM MADENCİLİK & DYG MADENCİLİĞE aittir.
Powered by Omnis Studio